Rekrutacja 

I etap rekrutacji 

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie:

Do II etapu przechodzą osoby wyselekcjonowane na podstawie przesłanego formularza.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 10 czerwca 2019, 23:59 (rekrutacja przedłużona)

Rozesłanie informacji do kandydatów o wynikach I etapu: 13 czerwca 2019

 

II etap rekrutacji:

Osoby zakwalifikowane do II etapu przygotowują auto-prezentację w formie filmu lub prezentacji Power Point/PDF w slajdach.

Po ocenie przesłanych prac wyselekcjonujemy najlepszych kandydatów, którzy wezmą udział w Szkole.

Start przyjmowania zgłoszeń: 13 czerwca

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 24 czerwca 2019, 23:59

Rozesłanie informacji do kandydatów o wynikach II etapu: 2 lipca 2019

 

Terminy zjazdów Szkoły Przywództwa

7-8 września 2019

21-22 września 2019

5-6 października 2019

12-13 października 2019

26-27 października 2019

9-10 listopada 2019

23-24 listopada 2019

7 grudnia 2019

Zajęcia będą odbywać się w soboty w godzinach 10:30-18:30 oraz w niedziele w godzinach 9:30 - 14:30. 

Wspierają nas

 

Partnerzy wspierający

Partnerzy