Wymagania rekrutacyjne

 

wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

ukończone studia wyższe

znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 (umożliwiającym swobodną komunikację i rozumienie)

opłata _00 zł (to jedyna opłata, która zostanie pobrana od uczestników; będzie ona pobierana po zakończeniu rekrutacji od zakwalifikowanych uczestników).

 

* Dotychczasowi uczestnicy SPIW nie mogą brać udziału w rekrutacji.

 

 

Zasady uczestnictwa

 

Słuchacze SPIW zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w ramach trzech modułów (przywództwo, polityka, gospodarka). Warunkiem ukończenia Szkoły Przywództwa jest obecność na 80% zajęć oraz złożenie pracy zaliczeniowej w terminie. Osoby, które zaliczą kurs otrzymają dyplomy ukończenia oraz prawo wstąpienia do Klubu Absolwenta.

 

 Uczestnikom spoza Warszawy gwarantujemy nocleg w czasie trwania zjazdów (sobota-niedziela).

   


 Prosimy o zapoznanie się z formalnymi dokumentami

 

 Regulamin Szkoły Przywództwa 2018

Umowa uczestnictwa w Szkole Przywództwa


 Opis procesu rekrutacyjnego

 

I etap rekrutacji (zakończony)

Kandydaci uzupełniają formularz rekrutacyjny umieszczony na stronie szkola.instytutwolnosci.pl

Do II etapu przechodzą osoby wyselekcjonowane na podstawie przesłanego formularza.

 

II etap rekrutacji  (zakończony)

Kandydaci, którzy przejdą do 2. etapu będą poproszeni o przesłanie filmu z autoprezentacją (max. 3-5 min) lub stworzenie autoprezentacji w formacie PowerPoint / PDF (max. 10 slajdów)

Po ocenie przesłanych prac wyselekcjonujemy najlepszych kandydatów, którzy wezmą udział w Szkole.

 

 

Ważne daty:

 

 23.10.2017 – rozpoczęcie I etapu rekrutacji

22.11.2017 do 23:59 – zakończenie I etapu rekrutacji

01.12.2017 – rozesłanie informacji do kandydatów o wynikach I etapu
01.12.2017 – rozpoczęcie II etapu rekrutacji
10.12.2017 – zakończenie II etapu rekrutacji
18.12.2017 - rozesłanie informacji do kandydatów o wynikach II etapu
3.02-04.02.2018 – pierwszy zjazd III edycji

Wspierają nas

 

Partnerzy wspierający

Partnerzy